Trips born from trips - Smiles

Ilustração feita para Smiles.

smiles_1
smiles_2